Bitumineus zand: oplossing voor oliemaatschappijen, probleem voor het milieu

Bij exploratie komen zware metalen en broeikasgassen vrij

Bitumineus zand

Als het om energie gaat, wijzen de vooruitzichten op de weg naar schone energie, met hernieuwbare bronnen. Maar de grote oliemaatschappijen staan ​​er nog steeds op hun aandacht te richten op het zoeken naar technieken en nieuwe oliebronnen over de hele wereld.

De volgende bal is bitumineus zand, of gewoon bitumen, een meer stroperige, zware en halfvaste versie van olie. Met de vermindering van de oliereserves op de planeet is de winning van olie uit bitumen een haalbare optie geworden vanwege de grote beschikbaarheid ervan.

Verkenning

Het oliewinningproces dat aanwezig is in bitumineus zand is buitengewoon complex en veroorzaakt veel meer schade aan het milieu dan de technieken die in traditionele putten worden gebruikt.

In eerste instantie is er de verwoesting van elk type vegetatie voor het creëren van mijnen. Dan worden de putten gegraven.

Om de olie te extraheren, wordt hete stoom in de afzettingen geïnjecteerd, waardoor zand en olie worden afgescheiden en naar de oppervlakte kunnen worden gepompt. Dit was een onmogelijk proces met bitumen in vaste toestand.

Wanneer de bitumineuze zandreserves dicht bij het oppervlak liggen, wordt de dagbouwtechniek gebruikt. Vervolgens begint een proces vergelijkbaar met het hierboven beschreven proces, met de vervanging van heet water in plaats van stoom.

Milieueffecten

Het eerste probleem dat door dit soort activiteiten wordt veroorzaakt, is de bijdrage aan de opwarming van de aarde. De koolstofemissies van activiteiten die verband houden met de exploratie van bitumen zijn 12% hoger dan bij traditionele putten.

Daarbij komt nog de ontbossing van vegetatie waar de bitumineuze zandreserves, inclusief bossen, voorkomen, zoals in Canada.

Verontreiniging van water en bodem houdt ook verband met dit proces. Uit onderzoek van Queen's University blijkt dat de waterverontreiniging door polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) 23 keer is toegenomen sinds de jaren zestig, toen de exploratie begon.

Naast het probleem van PAK's is er sprake van besmetting door zware metalen. Lood, kobalt, kwik, cadmium, koper, kobalt, arseen en zink (zie hier meer over de schade veroorzaakt door zware metalen) komen veel voor in zand dat samen met olie bitumen vormt. Deze stoffen komen ook veel voor in de bodem en in waterlichamen in de buurt van de mijnen.

Zie hieronder een video geproduceerd door Greenpeace die beschrijft wat teerzanden zijn, de zogenaamde "teerzanden" en hoe ze in Canada worden gewonnen en hun effecten (in het Engels):

Alternatieven bedenken

Om het gebruik van brandstof te vermijden, geeft u de voorkeur aan openbaar vervoer, vooral als ze worden aangedreven door hernieuwbare en schone energie, zoals het geval is met de metro en de trein. Als u een auto of motor gebruikt, vul dan met alcohol.

Voor korte afstanden, waarom zou u geen wandeling of fietstocht maken? Deze keuzes minimaliseren de behoefte aan irrationele winning van bitumineus zand en olie als brandstof.


Original text