Wat is duurzaam ondernemen?

Begrijp het concept van duurzaam ondernemen en leer hoe u dit in de praktijk kunt brengen

duurzaam ondernemen

Bewerkte en verkleinde afbeelding van CoWomen, is beschikbaar in Unsplash

Duurzaam ondernemen kan worden gedefinieerd als de totale som van praktijken - door een bedrijf - die gericht zijn op de duurzame ontwikkeling van een samenleving.

Terwijl duurzaamheid voornamelijk kwesties omvat die verband houden met aantasting van het milieu en vervuiling, is de focus van duurzame ontwikkeling gericht op participatieve planning en de oprichting van een nieuwe economische en beschavende organisatie.

In die zin omvat duurzame ontwikkeling stedelijke en landelijke duurzaamheid, het behoud van natuurlijke en minerale hulpbronnen, ethiek en beleid voor planning. De inzet voor deze acties suggereert een grotere integratie tussen de economische, sociale en ecologische dimensies, door middel van programma's en beleidsmaatregelen die gericht zijn op sociale kwesties en in het bijzonder op socialebeschermingsstelsels.

Om het concept van duurzame ontwikkeling toe te passen en te valideren, is het belangrijk dat natuurlijke hulpbronnen en mensenrechten worden beschermd. Bedrijven en regeringen spelen een belangrijke rol in dit werk, zoals aangegeven door de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties, aangezien zij hun praktijken moeten baseren op verantwoordelijkheid en respect voor zowel de natuur als de mensenrechten, met het risico de zoeken naar duurzame ontwikkeling als ze prioriteit geven aan winst.

Om duurzaam ondernemen effectief te laten zijn, moet het bedrijf een ethische en praktische houding aannemen die zijn economische groei stimuleert, om de schade veroorzaakt door zijn negatieve externe effecten te verminderen. Begrijp meer over dit thema in het artikel: "Wat zijn positieve en negatieve externe effecten?".

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen verbetert, mits effectief geïmplementeerd, het imago van het bedrijf ten opzichte van de consumenten en de gemeenschap in het algemeen.

Met de uitbreiding van het milieubewustzijn van de samenleving nam de vraag naar diensten en producten met minder sociaal-ecologische impact toe. Steeds meer consumenten zijn op zoek naar producten en diensten die passen bij het concept van duurzaam ondernemen.

Het is echter vermeldenswaard dat duurzaam ondernemen niet alleen gebaseerd is op oppervlakkige marketingattitudes, de zogenaamde greenwashing. Om in overeenstemming te zijn met het concept van duurzaam ondernemen, moeten de praktijken van het bedrijf praktische en significante resultaten opleveren voor het milieu en de samenleving als geheel.

Het is gebruikelijk om te denken dat het bedrijf bij de introductie van duurzaam ondernemen noodzakelijkerwijs geld zal verliezen. Dit is niet waar: naast het verbeteren van het imago van het bedrijf, waardoor nieuwe klanten kunnen worden geworven, dragen sommige praktijken zoals recycling, compostering, hergebruik van water en energiebesparende maatregelen bij aan het verlagen van de productiekosten, die kunnen worden omgezet in monetaire winsten op de lange termijn.

  • Praktisch, mooi en zuinig regenwateropvangsysteem
  • Regenwateropvang: ken de voordelen en noodzakelijke zorg voor het gebruik van de stortbak
  • Wat is composteren en hoe doe je dat?
  • Bespaar energie en verleng de levensduur van notebooks en desktops met tien eenvoudige tips

Duurzaam ondernemen veronderstelt de ijver voor sociale duurzaamheid, zodat de zorg voor het menselijk welzijn begint binnen het bedrijf zelf. Dus eerlijke lonen, goed behandelde werknemers bij wie hun fysieke en psychologische behoeften gerespecteerd worden door hun superieuren, zijn enkele van de bedrijfsattitudes die binnen het bereik van de duurzaamheidsvereisten van het bedrijf vallen. Een bedrijf dat zijn werknemers goed behandelt, biedt een gunstige omgeving voor de beste uitoefening van zijn functies. Daarom werken veel mensen graag voor duurzame bedrijven, wat hun toewijding aan het werk vergroot.

Maar duurzaam ondernemen kan verder gaan dan de privésfeer van bedrijven. Om de praktijk van duurzaamheid te perfectioneren, kan het bedrijf externe milieuprojecten ontwikkelen die gericht zijn op sociaal-ecologische ontwikkeling. Andere praktijken, zoals het nemen van ethische maatregelen die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen, moeten ook worden toegepast.

Bijvoorbeeld: het is bij wet verboden om slavenarbeid uit te buiten, belastingen te ontwijken en / of biedingen op te lichten. Elk bedrijf is verplicht om deze handelingen niet uit te voeren. Het verwerven van systemen voor meer transparantie van zijn handelen voor de samenleving is echter niet wettelijk verplicht, maar het bedrijf kan deze maatregel wel gebruiken als een optie om zijn imago te verbeteren en dichter bij duurzaam ondernemen te komen.

In die zin is er het voorbeeld van wettelijk niet-verplichte certificeringen, die sommige bedrijven toepassen om hun toewijding aan duurzaam ondernemen aan te tonen. Een voorbeeld is de B Corps-certificering. De bedrijven die deze certificering aannemen, worden bedrijven B genoemd. In de B Corps-certificering passen bedrijven duurzaam ondernemen toe op basis van drie hoofdpijlers: gemeenschapsontwikkeling, armoedebestrijding en oplossingen voor klimaatproblemen. Om meer over dit onderwerp te weten, bekijk het artikel: "Bedrijf B: een duurzaam bedrijfssysteem".

Een ander hulpmiddel dat bedrijven die duurzaam ondernemen belangrijk vinden, kan helpen is de Corporate Sustainability Index (ISE), opgesteld door de São Paulo Stock Exchange (Bovespa). De index is een belangrijk hulpmiddel voor het analyseren en vergelijken van bedrijven die aandelen op de beurs hebben, en is bedoeld om investeerders te verduidelijken over hoe deze bedrijven duurzame ontwikkelingspraktijken toepassen.

Er zijn een aantal attitudes die bedrijven kunnen innemen die zich bezighouden met het aannemen of verbeteren van duurzaam ondernemen. Op deze manier geloven aanhangers van duurzaam ondernemen dat bedrijven, samen met overheden, tot duurzame ontwikkeling kunnen komen.

Weten wat duurzaam ondernemen is? Dus hoe zit het met het begrijpen van het concept van duurzame ontwikkeling? Bekijk het artikel: "Wat is duurzame ontwikkeling?". Bekijk ook wat je als consument kunt doen voor duurzaamheid in de zaak: "Wat is duurzame consumptie?".