Wat is de invloed van pH op compostering?

Ontdek hoe het de afbraak van voedsel verandert

pH schaal

Afbeelding: eCycle Portal

Wanneer we beginnen met het composteren van huishoudelijk organisch afval (lees meer over composteren in het artikel "Wat is composteren en hoe je het moet doen"), moeten we enkele voorzorgsmaatregelen nemen zodat compostering soepel verloopt, zoals: sterke geur, vertraging bij het afbreken van de voedsel, compost van slechte kwaliteit, ongunstige omstandigheden voor micro-organismen en regenwormen en de mogelijkheid om andere dieren aan te trekken (lees meer over deze factoren in het artikel "Problemen in de compost: identificeer de oorzaken en vind oplossingen").

Een van de voorzorgsmaatregelen die moeten worden gevolgd, is eenvoudig: let bij het verzorgen van uw composteerder op als er aanwijzingen zijn dat sommige parameters niet gereguleerd zijn en eCycle zal u helpen dit te begrijpen.

Deze parameters zijn erg belangrijk omdat ze het proces en product beïnvloeden. Sommige zijn gemakkelijk waar te nemen, zoals temperatuur en vochtigheid, maar andere, zoals de verhouding tussen koolstof en stikstof en pH, kunnen ingewikkelder zijn.

Wat is pH?

PH betekent "waterstofpotentieel", een schaal die de zuurgraad, neutraliteit of alkaliteit van een bepaalde oplossing of de bodem meet. Waarden variëren van 0 tot 14, waarbij 7 neutraal is, 0 staat voor maximale zuurgraad en 14 voor maximale alkaliteit. Deze waarden variëren afhankelijk van de temperatuur en samenstelling van elke stof. Het is belangrijk om de pH van de compost te kennen, omdat deze een indicatie is van de composteringstoestand van organisch afval.

De pH in het composteringsproces

Studies tonen aan dat bij het begin van het composteren het milieu zuur wordt, met waarden tot 5. Dit komt door de afbraak dat er in het begin, als schimmels en bacteriën organisch materiaal verteren, er zuren vrijkomen die ook ontbonden tot volledig geoxideerd.

Vervolgens neemt de pH geleidelijk toe met de evolutie van het composterings- en stabilisatieproces van de verbinding, en bereikt uiteindelijk waarden tussen 5,5 en 8, waarvan de wetenschappelijke basis aangeeft dat dit het optimale pH-bereik is voor de meeste micro-organismen. De compost die aan het einde van de compostering wordt verkregen, heeft dus een stabiele pH tussen 7,0 en 8,5.

De daling van de pH aan het begin bevordert de groei van schimmels, de afbraak van cellulose en legnine (bestanddeel van hout) en de micro-organismen regelen zelf automatisch de pH-waarden, maar extreme waarden kunnen levende wezens inactiveren en zeer lage waarden pH-waarden duiden op een gebrek aan rijping.

Wat beïnvloedt de pH-variatie?

Als er een zuurstoftekort is, kan de pH onder 4,5 dalen en de microbiële activiteit en regenwormactiviteit beperken, waardoor het composteringsproces wordt vertraagd. Zure voedingsmiddelen kunnen de pH verlagen en de alkaliteit van het medium kan ook de activiteiten van organismen beïnvloeden. Er zijn grond-pH-meters op de markt die eenvoudig te gebruiken zijn en ook licht en vochtigheid meten, wat geweldig is voor een betere monitoring van compost, compost of grond.

Alternatief

Als de pH zuur is, is een alternatief om de zuurstofvoorziening en beluchting in de composthopen te verbeteren. Daarvoor moeten we de doorgang van lucht bevorderen, dus draai het mengsel gewoon om of maak gaten in de batterijen zodat de lucht kan circuleren. In het geval van droge compostering moet de frequentie hoger zijn (twee tot vier keer per week) en in het geval van vermicompostering slechts één keer per week, omdat de wormen door de stapels tunnelen, wat de beluchting bevordert.

Het corrigeren van de pH met kalksteen is geen goed alternatief, omdat het de wormen kan doden. Probeer groene bladeren op bomen te zetten, die zijn meer alkalisch. Plaats geen citrusvruchten in uw mixer, maar als de pH te basisch is, is dit een geweldig alternatief om de zuurgraad te verhogen. Klik hier om erachter te komen welke andere voedingsmiddelen niet in uw compost mogen.

Indien correct uitgevoerd, levert compostering geen problemen op met betrekking tot pH-regeling, bovendien heeft de meststof een zeer gestabiliseerde pH, wat uitstekend is voor het beheersen van zure bodems en voor elk type plant of gewas.

Maak reclame voor deze composteringstechniek en koop een composter in onze online winkel.


Original text